Odmítnutí odpovědnosti

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 11. května 2021

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 11. KVĚTNA 2021 VYMEZENÍ STRÁNEK Informace poskytované společností ThePure. Switzerland LLC (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) na stránkách http://www thepure.care (dále jen „Stránky“) a v naší mobilní aplikaci slouží pouze k obecným informačním účelům. Veškeré informace na Stránkách a v naší mobilní aplikaci jsou poskytovány v dobré víře, avšak neposkytujeme žádné výslovné ani implicitní prohlášení ani záruku ohledně přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací na Stránkách nebo v naší mobilní aplikaci.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VÁM NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACE NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE UVEDENÉ NA STRÁNKÁCH A V NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACI. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACE A SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE UVEDENÉ NA STRÁNKÁCH A V NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACI JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

ODKAZY NA EXTERNÍ ODKAZY Stránky a naše mobilní aplikace mohou obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím stránek nebo naší mobilní aplikace zaslány) odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící třetím stranám nebo pocházející od třetích stran nebo odkazy na webové stránky a funkce v bannerech nebo jiné reklamě. Tyto externí odkazy nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, NERUČÍME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NABÍZENÝCH WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN, NA KTERÉ ODKAZUJÍ TYTO STRÁNKY, NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ČI FUNKCÍ, NA KTERÉ ODKAZUJÍ BANNERY NEBO JINÁ REKLAMA. NEJSME STRANOU ANI NIJAK NEODPOVÍDÁME ZA SLEDOVÁNÍ JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)