Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

1. Oblast působnosti

Pro všechny objednávky spotřebitelů a firem v našem internetovém obchodě platí tyto podmínky.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně obchodní ani její samostatná profesní činnost.

Společnost je právnická nebo fyzická osoba nebo subjekt s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své obchodní nebo samostatné profesionální činnosti.

Společnost, která používá rozporné nebo doplňující všeobecné podmínky: jejich platnost se tímto vylučuje; výše uvedené se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že společnost ThePure Switzerland GmbH vydá samostatnou dohodu nebo smlouvu.

2. Smluvní strana, uzavření smlouvy

Smlouva o poskytování služeb nebo prodeji náramku ThePure. náramku, dezinfekčního náramku na ruce, čisticího náramku nebo jiného předloženého výrobku se uzavírá se společností ThePure Switzerland GmbH, Färberstrasse 19, CH-8832 Švýcarsko.

Obrázky a prezentace výrobků v internetovém obchodě nejsou právně závaznou nabídkou, ale představují nezávazný internetový katalog.

Naše výrobky si můžete nezávazně vložit do nákupního košíku/košíku a svůj výběr kdykoli před odesláním závazné objednávky opravit.

Kliknutím na tlačítko objednat podáváte právně závaznou objednávku na zboží obsažené v nákupním košíku/košíku. Potvrzení o přijetí objednávky je zasláno e-mailem bezprostředně po jejím odeslání.

Uzavření smlouvy závisí na zvoleném způsobu platby. Zboží odesíláme do 24 hodin po obdržení platby nebo podle dostupnosti.

3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

Jazyk, který je k dispozici pro uzavření smlouvy, je němčina.

4. Dodací podmínky

Náklady na dopravu se připočítávají k cenám produktů. Více informací o přepravních nákladech naleznete v oblasti záložky Přeprava.

Doručení se provádí poštou, osobní odběr se neposkytuje.

Náklady na dopravu v případě vrácení zboží hradí kupující.

5. Platba

K dispozici jsou následující platební metody:

Platba předem:
Pokud si zvolíte platbu předem, zašleme vám bankovní údaje v samostatném e-mailu a zboží vám doručíme po obdržení platby.

Případně můžete zaplatit předem při odhlášení pomocí poskytnutých platebních metod (AMEX, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Mastercard, Maestro, PayPal, Bank Transfer, TWINT, SOFORT, VISA). Upozorňujeme, že způsoby platby se mohou v jednotlivých zemích lišit

Poukázky a kupóny

Poukázky jsou zákazníkovi poskytovány následujícím způsobem:

za stažení

e-mailem

poštou

Poukázky nelze převést na platbu v hotovosti.

6. Právo na odstoupení od smlouvy/právo na storno

Spotřebitelé mají zákonné právo na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v zásadách pro odstoupení od smlouvy. Na společnosti se toto právo nevztahuje.

7. Výhrada vlastnictví

Zboží (tj. dezinfekční náramek, desinfekční náramek, hygienický náramek a další zboží a služby) zůstává společnosti ThePure. Switzerland GmbH až do obdržení plné platby.

Pro firmy platí navíc následující: Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného vyrovnání všech pohledávek z probíhajícího obchodního vztahu. Vyhrazené zboží můžete v rámci běžného obchodního styku dále prodat; veškeré pohledávky z tohoto dalšího prodeje – bez ohledu na případnou kombinaci nebo smíchání vyhrazeného zboží s novou položkou – nám předem postupujete ve výši fakturované částky a my toto postoupení přijímáme. Zůstáváte však oprávněni pohledávky vymáhat, ThePure. Switzerland GmbH můžeme pohledávky vymáhat také sami, pokud nesplníte své platební povinnosti.

8. Poškození při přepravě

Spotřebitelé: pokud zjistíte jakékoliv poškození dodaného zboží při přepravě, reklamujte tyto vady co nejdříve u dodavatele a kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@thepure.care.

Společnosti: riziko náhodné ztráty nebo znehodnocení na vás mává, jakmile ThePure. Switzerland GmbH předalo zboží přepravní společnosti, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy. Mezi obchodníky platí povinnost přezkoumat a oznámit vady. Pokud tam upravené oznámení neučiníte, má se za to, že zboží bylo schváleno, pokud se nejedná o vadu, která nebyla při prohlídce rozpoznatelná. To neplatí, pokud jsme vadu podvodně zatajili.

9. Záruka a odpovědnost

Není-li dohodnuto jinak, platí zákonná odpovědnost za vady. Obecně platí, že s případnou reklamací se na nás obraťte a my se pokusíme najít řešení, které zákazníka uspokojí.

Obecně pro nákup použitého zboží spotřebiteli platí následující: pokud se vada vyskytne po uplynutí jednoho roku (12 měsíců) od dodání zboží, jsou nároky z vad vyloučeny.

Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze v této lhůtě reklamovat písemně na adrese you@thepure.care.

U společností je promlčecí lhůta pro nároky z vad nově vyrobeného zboží jeden rok od přechodu rizika. Prodej použitého zboží probíhá s vyloučením jakékoliv záruky.

Ve vztahu k firmám platí pouze ThePure. Switzerland GmbH vlastní informace a popisy výrobků od výrobce obsažené ve smlouvě považovány za dohodu o kvalitě zboží; ThePure. Switzerland GmbH neodpovídá za veřejná prohlášení výrobce nebo jiná reklamní prohlášení.

Pokud je dodaný předmět postižen nebo má vadu, ThePure Switzerland GmbH poskytuje společnostem záruku podle svého uvážení buď odstraněním vady, nebo dodáním náhradního zboží.

Prosíme, abyste výrobek uchovávali mimo dosah malých dětí, protože může dojít ke spolknutí malých částí.

10. Odpovědnost

Nároky vyplývající z poškození nebo nebezpečí způsobených nebo vzniklých jiným použitím nebo aplikací než podle poskytnutého návodu jsou vyloučeny. Odpovědnost se uplatňuje podle definice GmbH/LLC podle švýcarského práva.

11. Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete zde Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů u rozhodčí komise pro spotřebitele.

12. Závěrečné prohlášení

Platí švýcarské právo. Soudem pro řešení právních sporů je Švýcarsko, Wollerau, kanton Schwyz.