Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen in onze online shop door consumenten en bedrijven gelden de volgende algemene voorwaarden.

Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit zijn.

Een bedrijf is een rechtspersoon of een natuurlijke persoon of een entiteit met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Onderneming die tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt: hun geldigheid wordt hierbij tegengesproken; bovenstaande worden alleen onderdeel van het contract als ThePure Switzerland GmbH een aparte overeenkomst of contract uitgeeft.

2. Contractant, afsluiting van het contract

Het contract voor service of verkoop van ThePure. armband, polsband handdesinfectans, reinigingsarmband of elk ander gepresenteerd product wordt uitgevoerd met ThePure Switzerland GmbH, Färberstrasse 19, CH-8832 Zwitserland.

Afbeeldingen en presentaties van producten in de online shop zijn geen juridisch bindend aanbod, maar presenteren een niet-bindende online catalogus.

U kunt onze producten zonder enige verplichting in uw winkelwagen plaatsen en uw keuze op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling plaatst.

Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een juridisch bindende bestelling voor de goederen in het winkelwagentje/de winkelwagen. De ontvangstbevestiging van uw bestelling wordt direct na het plaatsen van de bestelling per e-mail verzonden.

De uitvoering van het contract is afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze. Wij verzenden binnen 24 uur na ontvangst van de betaling of bij beschikbaarheid.

3. Contract taal, contract tekst opslag

De beschikbare taal voor het afsluiten van het contract is Duits.

4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de productprijzen. U kunt meer te weten komen over de verzendkosten in het tabblad verzending.

Levering geschiedt per post, persoonlijk afhalen is niet voorzien.

Verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper.

5. Betaling

De volgende betalingsmogelijkheden zijn beschikbaar:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling, sturen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Als alternatief kunt u ook vooruitbetalen bij het uitchecken met de aangeboden betaalmethoden (AMEX, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Mastercard, Maestro, PayPal, Bank Transfer, TWINT, SOFORT, VISA). Let op: betaalmethoden kunnen per land verschillen

Waardebonnen en tegoedbonnen

De tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt

per Download

per e-mail

per post

Vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor contante betaling.

6. Herroepingsrecht/annuleringsrecht

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Ondernemingen zijn uitgesloten.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen (d.w.z. ontsmettingsarmband, desinfectiearmband, hygiënebeugel en andere goederen en diensten) blijven eigendom van ThePure. Switzerland GmbH eigendom tot de volledige betaling is ontvangen.

Voor bedrijven geldt aanvullend het volgende: Wij behouden ons het eigendomsrecht van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan – onafhankelijk van een eventuele combinatie of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuwe zaak – draagt u bij voorbaat ter hoogte van het factuurbedrag aan ons over en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar ThePure. Switzerland GmbH kan de vorderingen ook zelf innen, indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

8. Transportschade

Consumenten: wanneer u transportschade van geleverde goederen constateert, verzoeken wij u deze gebreken zo snel mogelijk bij de bezorger te reclameren en contact met ons op te nemen via e-mail: info@thepure.care

Bedrijven: risico van toevallige verlies of verslechtering golven naar u zodra ThePure. Switzerland GmbH doorgegeven items aan de rederij, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de zending uit te voeren. Onder kooplieden, geldt de verplichting tot onderzoek en kennisgeving van gebreken. Indien u nalaat de daar geregelde kennisgeving te doen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het een gebrek betreft dat bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet wanneer wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Tenzij anders overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In het algemeen dient u zich met elke klacht tot ons te wenden en zullen wij trachten een oplossing uit te werken die de klant tevreden stelt.

In het algemeen geldt voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten het volgende: indien het gebrek zich voordoet na één jaar (12 maanden) vanaf de levering van de goederen, zijn aanspraken wegens gebreken uitgesloten.

Gebreken die zich binnen een jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen deze termijn schriftelijk worden gereclameerd via you@thepure.care

Voor bedrijven is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de overdracht van het risico. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats onder uitsluiting van elke garantie.

Met betrekking tot bedrijven zijn alleen ThePure. Switzerland GmbH eigen informatie en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant worden beschouwd als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; ThePure. Switzerland GmbH is niet aansprakelijk voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen.

Als het geleverde artikel is aangetast of defect is, verleent ThePure Switzerland GmbH een garantie aan Bedrijven naar eigen goeddunken door ofwel het defect te verhelpen of door een vervanging te leveren.

Gelieve uit de buurt van kleine kinderen te houden, omdat kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt.

10. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade of gevaar veroorzaakt of ontstaan door een ander gebruik of toepassing dan volgens de meegeleverde instructies, is uitgesloten. Aansprakelijkheid is van toepassing volgens de definitie van GmbH/LLC volgens de Zwitserse wet.

11. 11. Beslechting van geschillen

De Europese Commissie biedt een Online Dispute Resolution (OS) platform aan, dat u hier kunt vinden Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure in een consumenten-arbitragecommissie.

12. Slotverklaring

Het Zwitsers recht is van toepassing. De rechtbank voor juridische geschillen is Zwitserland, Wollerau, Cantone Schwyz.