Disclaimer

DISCLAIMER Laatst bijgewerkt op 11 mei 2021 WEBSITE DISCLAIMER De informatie verstrekt door ThePure. Zwitserland LLC (“wij,” “ons,” of “onze”) op http://www thepure.care (de “Website”) en onze mobiele applicatie is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de Website en onze mobiele applicatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, adequaatheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Website of onze mobiele applicatie.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ONZE MOBIELE APPLICATIE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE EN HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER VOOR EXTERNE LINKS De Site en onze mobiele applicatie kunnen links bevatten naar andere websites of content die eigendom is van of geleverd wordt door derden, of links naar websites en functies in banners of andere advertenties (of naar u verzonden via de Site of onze mobiele applicatie). Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE OP WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE WEBSITE GELINKT ZIJN, OF WEBSITES OF FUNCTIES DIE GELINKT ZIJN IN BANNERS OF ANDERE ADVERTENTIES. WIJ ZIJN NIET BETROKKEN BIJ, OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR, HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.