Ogolne warunki handlowe

Ogolne warunki handlowe

1. Zakres

Dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie internetowym przez konsumentów i firmy obowiązują poniższe warunki.

Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie jest działalnością gospodarczą lub jej niezależną działalnością zawodową.

Firma to osoba prawna, fizyczna lub jednostka posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

Firma stosująca sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe: ich ważność zostaje niniejszym zakwestionowana; powyższe stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy ThePure Switzerland GmbH wyda odrębne porozumienie lub umowę.

2. Strona umowy, zawarcie umowy

Umowa o świadczenie usług lub sprzedaż bransoletki ThePure., opaski odkażającej na rękę, bransoletki czyszczącej lub jakiegokolwiek innego prezentowanego produktu jest realizowana z ThePure Switzerland GmbH, Färberstrasse 19, CH-8832 Szwajcaria.

Zdjęcia i prezentacje produktów w sklepie internetowym nie stanowią prawnie wiążącej oferty, lecz przedstawiają niewiążący katalog online.

Możesz umieścić nasze produkty w koszyku bez żadnych zobowiązań i skorygować swój wybór w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia.

Klikając na przycisk zamówienia, składają Państwo prawnie wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest e-mailem bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Realizacja zamówienia zależy od wybranej przez Ciebie formy płatności. Wysyłkę realizujemy w ciągu 24h od momentu otrzymania płatności lub w miarę dostępności towaru.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językiem obowiązującym przy zawieraniu umowy jest język niemiecki.

4. Warunki dostawy

Do cen produktów doliczane są koszty wysyłki. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki można znaleźć w zakładce wysyłka.

Dostawa odbywa się za pośrednictwem poczty, odbiór osobisty nie jest możliwy.

Koszty przesyłki w przypadku zwrotów pokrywa kupujący.

5. Dostępne są następujące metody płatności:

Przedpłata

Jeśli wybierzesz przedpłatę, wyślemy Ci nasze dane bankowe w osobnym e-mailu i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

Alternatywnie, możesz dokonać przedpłaty przy kasie za pomocą podanych metod płatności (AMEX, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Mastercard, Maestro, PayPal, Bank Transfer, TWINT, SOFORT, VISA). Prosimy pamiętać, że metody płatności mogą się różnić w zależności od kraju.

Vouchery i kupony

Vouchery są dostarczane do klienta w następujący sposób:

  • za pobraniem

  • przez e-mail

  • pocztowy

Vouchery nie mogą być zamienione na płatność gotówką.

6. Prawo do odstąpienia od umowy/ prawo do anulowania

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami dotyczącymi odstąpienia od umowy. Przedsiębiorstwa są wykluczone.

7. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością ThePure. Switzerland GmbH do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

Dla przedsiębiorców obowiązuje dodatkowo następująca zasada: zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności z trwających stosunków handlowych. Mogą Państwo odsprzedać towar zastrzeżony w ramach zwykłego obrotu handlowego; odstępują nam Państwo z góry wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży – niezależnie od połączenia lub wymieszania towaru zastrzeżonego z nową rzeczą – w wysokości kwoty faktury, a my przyjmujemy tę cesję. Klient pozostaje upoważniony do ściągania należności, jednakże firma ThePure. Switzerland GmbH może również samodzielnie dochodzić roszczeń, jeśli nie wywiążą się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych.

8. Szkody transportowe

Konsumenci: w przypadku stwierdzenia szkód transportowych dostarczonego towaru prosimy o jak najszybsze złożenie reklamacji u doręczyciela i skontaktowanie się z nami drogą mailo Przedsiębiorstwa: ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia przechodzi na Państwa z chwilą, gdy ThePure. Switzerland GmbH przekazała przedmioty firmie spedycyjnej, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Po stronie kupującego spoczywa obowiązek zbadania i zawiadomienia o wadach. Jeśli nie dokonają Państwo przewidzianego tam zawiadomienia, towar uznaje się za przyjęty, chyba że chodzi o wadę, która nie była rozpoznawalna podczas kontroli.

9. Gwarancja i odpowiedzialność

O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Zasadniczo prosimy o zgłaszanie nam wszelkich roszczeń, a my postaramy się wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące klienta.

W przypadku zakupu towarów używanych przez konsumentów obowiązuje generalnie następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie jednego roku (12 miesięcy) od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone.

Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku po dostawie towaru, można w tym czasie reklamować w formie pisemnej na adres Dla Przedsiębiorstw termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad nowo wyprodukowanych towarów wynosi jeden rok od momentu przejścia ryzyka. Sprzedaż towarów używanych odbywa się z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji.

W odniesieniu do firm, jedynie informacje własne ThePure. Switzerland GmbH oraz opisy produktów producenta zawarte w umowie są uważane za porozumienie w sprawie jakości towarów; ThePure. Switzerland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe.

Jeśli dostarczony towar jest uszkodzony lub wadliwy, ThePure Switzerland GmbH udziela gwarancji firmom poprzez usunięcie wady lub poprzez dostarczenie zamiennika.

Proszę trzymać z dala od małych dzieci, ponieważ małe części mogą być połknięte.

10. Odpowiedzialnosc

Wyklucza się roszczenia z tytułu szkód lub zagrożeń spowodowanych lub powstałych w wyniku użycia lub zastosowania innego niż zgodne z instrukcją. Odpowiedzialność obowiązuje zgodnie z definicją GmbH według prawa szwajcarskiego.

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę Online Dispute Resolution (OS), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy ani zobowiązani, ani gotowi do udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów w konsumenckiej komisji arbitrażowej.

12. Oświadczenie końcowe

Obowiązuje prawo szwajcarskie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów prawnych jest sąd w Szwajcarii, Wollerau, Cantone Schwyz.