ZASTRZEŻENIA PRAWNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE Ostatnia aktualizacja 11 maja 2021 r.

Ostatnia aktualizacja 11 maja 2021 r. DISCLAIMER STRONY Informacje dostarczone przez ThePure. Switzerland LLC („my”, „nas” lub „nasz”) na stronie http://www thepure.care („Witryna”) i naszej aplikacji mobilnej są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Wszystkie informacje na Stronie i w naszej aplikacji mobilnej są podane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji na Stronie lub w naszej aplikacji mobilnej.

W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB NASZEJ APLIKACJI MOBILNEJ LUB POLEGANIA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE I NASZEJ APLIKACJI MOBILNEJ. UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY I NASZEJ APLIKACJI MOBILNEJ ORAZ POLEGA NA WSZELKICH INFORMACJACH ZAWARTYCH NA STRONIE I W NASZEJ APLIKACJI MOBILNEJ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

LINKI ZEWNĘTRZNE Strona i nasza aplikacja mobilna mogą zawierać (lub użytkownik może zostać przesłany za pośrednictwem Strony lub naszej aplikacji mobilnej) linki do innych stron internetowych lub treści należących do lub pochodzących od osób trzecich lub linki do stron internetowych i funkcji w banerach lub innych reklamach. Takie linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ WITRYNY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE, ANI PRZEZ WITRYNY LUB FUNKCJE, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ NA BANERACH LUB W INNYCH REKLAMACH. NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG STRON TRZECICH.